Exploring human mobility for multi-pattern passenger prediction : a graph learning framework

- Kong, Xiangjiea, Wang, Kailai, Hou, Mingliang, Xia, Feng, Karmakar, Gour, Li, Jianxin