Impact of capacitive coupling circuit on online impulse frequency response of a power transformer

- Zhao, Zhongyong, Yao, Chenguo, Zhao, Xiaozhen, Hashemnia, Naser, Islam, Syed