Land rebound after banning deep groundwater extraction in Changzhou, China

- Wang, Guang-ya, Zhu, Jin-qi, You, Greg, Yu, Jun, Gong, Xu-long, Li, Wei, Gou, Fu-gang