A class centric feature and classifier ensemble selection approach for music genre classification

- Ariyaratne, Hasitha Bimsara, Zhang, Dengsheng, Lu, Guojun