Axonal function in a family with episodic ataxia type 2 due to a novel mutation

- Krishnan, Arun V, Bostock, Hugh, Ip, Jerome, Hayes, Michael, Watson, Shaun, Kiernan, Matthew C